Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2014

memopingwinne
Fajny mem.
memopingwinne
Studenci w okresie sesji egzaminacyjnej za pomocą memów internetowych chętnie wymieniają się odczuciami dotyczącymi stanu swojej wiedzy i psychiki...
Reposted bygabryx gabryx
memopingwinne

Memy życia codziennego

Popularnym zjawiskiem w internecie są dyskusje komentujące wszelkiego rodzaju memy pojawiające się w sieci. Ostatnio "gorącą sprawą" dla polskich internautów jest krótki filmik promujący pewną kampanię społeczną...

https://www.youtube.com/watch?v=LP5WB6OXv1g

Kontrowersyjny emocjonalnie komunikat kampanii. Sama zdobyłam się na zamieszczeniem komentarza pod postem znajomej na Facebook'u, czego zwykle przy tego typu okazjach nie robię:
"Ludzie narażają życie swoich dzieci, bo czują sympatię do starych autobusów, nie dlatego, że są nieświadomi niebezpieczeństwa i swoich praw co do żądania kontroli pojazdu. No jaaacha."

Jak się okazało mem spowodował negatywne odczucia u wielu użytkowników sieci, nie tylko u mnie, co objawiło się powstaniem fanpage'a na facebook'u:

https://www.facebook.com/BiednyAutobus
Tags: smutny autobus
memopingwinne

Wpływ internetu na umysł człowieka

Niestety, rozwój technologiczny ułatwiający "memowędrówke" ma też swój negatywny wpływ na ludzi. Ekspansja urządzeń z łatwym dostępem do internetu powoduje, że spędzamy w sieci coraz więcej czasu, przyswajając duże ilości luźno ze sobą powiązanych, krótkich informacji. Czytanie książek uczyło nas skupiania się na jednym temacie przez dłuższy czas. Ta umiejętność, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, których mózgi są jeszcze na etapie rozwoju, jest zagrożona przez to jak jesteśmy bombardowani poszatkowanymi memami z internetu.
Tags: głupiejemy
memopingwinne

Ruch Anonymus: cyber-piraci

Ruch Anonymus to grupa aktywistów. Nie można o nich powiedzieć, żeby byli zrzeszeni, bo prawdopodbnie wielu z nich nawet się nie poznało i nigdy się nie pozna. Cyber-piraci, których łączy wspólna idea: wolność w internecie. Najczęściej łączy się to z kontekstem społecznym, ponieważ ostatecznie internet jest realnie istniejącą przestrzenią publiczną, fukncjonującą na poziomie wymiany informacji. Szerokopojęta kontrkultura, działania mające na celu demaskację antyspołecznych działań rządów i korporacji poprzez udostępnianie w internecie danych, kótre miały być tajne, ale zostały "zhakowane"...

Wolność memom!

Link do filmu dokumentalnego o Anonymusach:

https://www.youtube.com/watch?v=0f0YtTyLqV0

(Tak przy okazji - Youtube to kolejny popularny portal ułatwiający udostępnianie informacji, tu za pomocą filmu, ewentualnie samego dźwięku lub obrazu. Dzięki youtubowi można dzielić się memami o najróżniejszej tematyce: muzycznej, filmowej, politycznej, abstrakcyjno-humorystycznej... Jakiej tylko serce zapragnie.)

Lokalnie-warszawsko:

https://hackerspace.pl/
memopingwinne

TED: Idee warte rozpowszechniania

TED to dostępna w sieci platforma informacyjna, której główne hasło to „Ideas worth spreading” (Idee warte rozpowszechniania). Zamieszczane są na niej filmy z konferencji naukowych, na których mówcy – znane osobistości lub zwykli ludzie, wnoszący coś ciekawego swoją historią, wypowiadają się na tematy takie jak: rozwój osobisty człowieka, technologia, nauka, polityka, duchowość... Ideą - memem, która w sposób wartościowy rozpowszechniła się ostatnio także na mój umysł, była cyber-synestezja, o której opowiedział światu pewien człowiek: http://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color#t-435794
memopingwinne
 A oto wizualizacja sieci informacyjnej internetu dostępna na portalu Wikipedia.
memopingwinne

Internet a memy...

Wraz z powstaniem internetu pod koniec lat 60-tych radykalnie wzrosła łatwość i prędkość komunikacji i rozprzestrzeniania się informacji/memów w różnych formach: tekstu, obrazu, dźwięku... Jednym z popularniejszych źródeł tekstowych jest quasi-encyklopedyczna Wikipedia, która tworzona jest przez samych użytkowników sieci.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
memopingwinne

Skąd to się wzięło?

W książce „Samolubny gen” Richard Dawkins opisuje zjawiska związane z darwinowską ewolucją, pochodzeniem genów i mechanizmami regulującymi sposób ich rozprzestrzeniania się. Po opisaniu świata biologicznego, którego działanie w nauce tłumaczy się poprzez redukcję go do procesów fizykalnych, Dawkins poszedł krok dalej, wkraczając w obszary antropologiczno-kulturoznawcze. Chcąc wytłumaczyć zjawiska związane z umysłem ludzkim i komunikacją międzyludzką. Portal http://www.memetyka.us.edu.pl/ zajmujący się tą tematyką podaje klasyczną definicję memu, stworzoną przez Dawkinsa: „Memy to jednostki kulturowego przekazu np. melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby tworzenia ceramiki czy wykonywania łuków." - Richard Dawkins, Samolubny gen
memopingwinne

Co to takiego?

Memetyka to dziedzina, która pojawiła się w naszej kulturze w drugiej połowie XX wieku. W sposób analogiczny do zjawisk biologicznych, gdzie gen jest podstawową jednostką przenoszącą informację
(tu: materiał genetyczny) został stworzony termin mem – podstawowa jednostka informacji przenoszonej w kulturze. Genetyka to nauka zajmujące się genami, memetyka – memami.

Głębsza wiedza w tym temacie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Memetyka
Tags: memetyka memy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl